John Vinther Larsen

Drivkraften som inspektør er ansvaret og arbejdet med mennesker

John Vinther Larsen_0010.jpg

Et stort ledelsesansvar, kvalitetssikring og udvikling af en sund arbejdskultur hvor ledere og medarbejdere er der hinanden og præsterer på et højt niveau, er drivkraften i John Vinther Larsens arbejde som inspektør i TekniClean.

Læs hvorfor John Vinther Larsen har fundet drømmejobbet i TekniClean i serien af medarbejderhistorier, hvor du også kan læse om, hvorfor Dorian Davis, Sivajanthan Sivarajasingam, Paul Birk og Tomas Balciunas synes, at TekniClean er en god, attraktiv og spændende arbejdsplads.

Hvad laver du?

I mit arbejde som inspektør er det mit ansvar at lede og motivere formænd og andre nøglemedarbejdere i TekniClean. Det handler om, at de ser, forstår og oplever, at deres arbejde giver mening og har stor betydning for vores rengøringskunder i fødevareindustrien.

I løbet af en arbejdsdag snakker jeg med og lytter meget til mine folk. Vi taler om kvalitet, arbejdsglæde og målsætninger. Når de har medbestemmelse, er de mere motiverede. Det giver et lavere sygefravær og bedre resultater.

Udover at lede og motivere medarbejderne har jeg den daglige kontakt med egenkontrollen på fabrikkerne. Sammen med formændene og min afsnitsleder er det mit ansvar, at kvaliteten altid lever op til vores kunders og fødevarestyrelsens krav.

Sidst men ikke mindst har jeg ”mit eget” budget, hvor jeg blandt andet står for lønregnskabet og ferieindberetning.

“Får jeg en ny idé, drøfter jeg den med min afsnitsleder. Tror vi på, at den kan optimere kvaliteten, reducere omkostninger eller skabe et bedre arbejdsmiljø, dribler vi altid af sted med idéen. Også selvom det koster noget. Det er ikke firkantet og topstyret. Det kan jeg godt lide.”

John Vinther Larsen, Inspektør med ansvar for Nordjylland
John Vinther Larsen / Inspektør med ansvar for Nordjylland

Hvad kan du godt lide ved dit arbejde?

Min drivkraft i arbejdet som inspektør er ansvaret og arbejdet med mennesker. Det er fedt, når jeg gennem motivation og god ledelse får skabt en sund arbejdskultur, hvor vi er der for hinanden, og hvor alle præsterer på et højt niveau hver eneste dag.

Som inspektør i TekniClean får jeg prøvet egne grænser af. Jeg udvikler mig som menneske og som leder. Vi har en multikulturel arbejdsplads, og det har givet mig et spændende indblik i og forståelse for andre kulturer.

Det er fedt at arbejde om natten. Som udgangspunkt bestemmer jeg selv mine arbejdstider, og jeg kan godt lide den fleksibilitet, frihed under ansvar giver i forhold til mit familie- og fritidsliv.

Fødevarerengøring TekniClean 8

Hvorfor er TekniClean en god arbejdsplads?

TekniClean er en god arbejdsplads, fordi vi har en dygtig topledelse, der bekymrer sig om trivslen på arbejdspladsen. Der er ordnede forhold, styr på sikkerheden og lønnen kommer altid til tiden. Det betyder meget for mine medarbejdere.

Får jeg en ny idé, drøfter jeg den med min afsnitsleder. Tror vi på, at den kan optimere kvaliteten, reducere omkostninger eller skabe et bedre arbejdsmiljø, dribler vi altid af sted med idéen. Også selvom det koster noget. Det er ikke firkantet og topstyret. Det kan jeg godt lide.

Tørrengøring - TekniClean 8

Kan du anbefale andre at søge arbejde i TekniClean?

Ja, helt sikkert. TekniClean er en loyal og god arbejdsplads, hvor der ikke bliver fejet noget ind under gulvtæppet. Man får som aftalt og bliver belønnet for sit arbejde i form af et godt arbejdsmiljø og en attraktiv løn, der naturligvis altid kommer til tiden.

Har du lysten til at bygge på din faglighed, står TekniClean altid klar. I øjeblikket er jeg for eksempel i gang med at tage en akademiuddannelse i ledelse på IBC i Kolding. Det er spændende og fedt, at TekniClean investerer i mig og udviklingen af mine kompetencer.

Navn: John Vinther Larsen
Job: Inspektør med ansvar for Nordjylland
Arbejdsplads: Nordjylland
Ansættelse: 2021
Arbejdstid: Fuldtid, typisk natarbejde

Kontakt Vivi Andreasen

Tlf.:
+45 27 61 70 09
E-mail:
va@tekniclean.dk