Whistleblowerordning i TekniClean

I TekniClean stræber vi efter at blive Danmarks bedste arbejdsplads inden for rengøring gennem en anerkendende og varm dialog med vores medarbejdere. Det skal være trygt at komme til ledelsen, og vi prioriterer, at medarbejderne oplever og får succes i deres arbejdsliv. For glæden og succesen smitter af og giver glade og tilfredse kunder.

Fødevarerengøring TekniClean 23

Vi arbejder også for at udvikle vores forretning under hensyntagen til etik og arbejdsmiljø. Vores kunder og medarbejdere er en værdifuld kilde til information. Det er vigtigt, at alle rapporterer mistanke om evt. forseelser, der ikke er i overensstemmelse med vores vision, mission og værdier. Det vil give os muligheden for at forhindre utilsigtede forseelser.

TekniClean opfordrer til, at der som udgangspunkt rettes henvendelse direkte til ledelsen eller direktionen omkring en observeret forseelse, men kan det ikke lade sig gøre, vil det være muligt at benytte whistleblowerordningen.

Det er en indberetningskanal, der gør det muligt at indberette en evt. forseelse, og der vil være en gensidig forventning om, at kanalen bruges fornuftigt og i god tro.

Det er muligt at angive navn og kontaktoplysninger ved indberetningen, men der vil også være en mulighed for at gøre det anonymt.

Når en forseelse er indrapporteret, modtages der en unik kode, der skal bruges for at følge med i afklaringen af sagen.

Nedenfor findes der link til at foretage indberetningen med og et link til at følge sagens afklaring med efterfølgende.

Vi henviser endvidere til vores Whistleblowerpolitik for nærmere beskrivelse heraf.

Kontakt Vivi Andreasen

Tlf.:
+45 27 61 70 09
E-mail:
va@tekniclean.dk