Kvalitetssikring og risikoanalyse

Dokumenteret og kompromisløs kvalitet

Kvalitet TekniClean_0002.jpg

TekniCleans solide branchekendskab giver en ensartet, høj kvalitet af rengøringen, der i kombination med ajourførte kemiplaner i pladsmapperne er med til at sikre, at fødevareproducerende virksomheder som din kan overholde danske og europæiske myndighedskrav til fødevaresikkerhed, certificeringskrav fra tredjeparts auditører og kundekrav.

Risikoanalyse og kvalitetssikring er altafgørende for virksomheder i fødevareindustrien. I et samarbejde med TekniClean har du og din virksomhed en tæt, åben og ærlig dialog med vores tilsynsfunktionær på pladsen.

Dialogen giver et højt niveau af rengøringen, ligesom den er med til at sikre, at I lever op til internationale krav som eksempelvis BRC, IFS, EFSIS og USDA, fordi vi fanger udsving i kvaliteten og konstant optimerer rengøringen.

Visuel gennemgang og bakteriologiske prøver

Vores tilsynsfunktionær gennemgår hver dag rengøringen efter en nøje fastlagt procedure. Tilsynsfunktionæren udfylder et tjekskema, og viser den visuelle gennemgang af rengøringen eller de bakteriologiske prøver mindre udsving, løser vi udfordringen med det samme, så fødevaresikkerheden altid er helt i top.

Risikoanalyse baseret på HACCP-principperne

Anvender du og din virksomhed produktionsudstyr, der er udfordrende at rengøre? For at opnå en høj fødevaresikkerhed gennemfører TekniClean en risikoanalyse baseret på HACCP-principperne.

Vi vurderer eksempelvis produktionsudstyrets rengøringsvenlighed, dets evne til visuel inspektion, risiko for kemirester, konsekvenserne af produktionsforurening, optimeringsmuligheder af rengøringsudstyr, om produktionsudstyret kræver særlig adskillelse, en særlig rengøringsprocedure eller systematisk vedligeholdelse for at forhindre produktforurening.

Analysen minimerer risikoen for produktforurening og er god investering i en dokumenteret kvalitet og høj fødevaresikkerhed.

Intern audit

Den tætte, daglige dialog suppleres af faste møder, hvor du sammen med vores driftsleder og tilsynsfunktionær gennemgår rengøringsstandarden. Vi afstemmer forventninger og taler om, hvordan vi kan optimere rengøringsprocedurer og kvaliteten af rengøringen.

Minimum én gang årligt holder vi en intern audit, hvor vi gennemgår procedurer og arbejdsgange. Den interne audit er med til at holde os fokuserede, ligesom den sikrer, at vi fanger udfordringer i opløbet. Det betyder, at den høje kvalitet af rengøringen fastholdes.

Med den interne audit sikrer vi

  • at vores medarbejdere er opdaterede på rengøringsinstrukser
  • at vores medarbejdere er bevidste om hygiejne- og adfærdsregler
  • at koncentrationerne i rengørings- og desinfektionsmidler er afstemte
  • at den visuelle gennemgang vurderes
  • at de bakteriologiske prøver vurderes
  • at pladsmapperne er 100 % opdaterede
  • at sikkerheden i kemirummet er i top
Kvalitet TekniClean_0001.jpg

Kundecase

Læs hvorfor Danpo har valgt TekniClean

Et effektivt rengøringskoncept, dokumenteret kvalitet og en konkurrencedygtig pris er de væsentligste årsager til, at operationel director i Danpo Palle Sandau siden 2006 har valgt TekniClean til produktionsrengøring på forædlingsfabrikken.

Læs hvorfor Danpo har valgt os til fødevarerengøring

Vil du vide mere om risikoanalyse og kvalitetssikring?

Kontakt Thomas Vinther

Tlf.:
+45 27 61 70 35
E-mail:
tv@tekniclean.dk