Servicenormen

Servicenormen er din garanti for en seriøs samarbejdspartner

Kvalitet TekniClean 1

Med Servicenormen får du og andre indkøbere af serviceydelser inden for eksempelvis rengøring, catering og facility service en garanti for, at I samarbejder med en seriøs virksomhed med ordnede forhold.

Normen består af krav, som vi skal overholde. Blandt andet skal vi leve op til en række kvalitetsmæssige og etiske krav. Herudover stilles krav om orden i økonomi, forsikringsforhold, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik samt uddannelse.

Servicenormen Krone & Co.

Vi er nogle, der behandler vores ansatte ordentligt. Og så er der nogle, der ikke gør ... Servicenormen er din garanti for god moral og orden i sagerne!

SBA Certifikat

I TekniClean er vi stolte af at være medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening og opfylde Servicenormens høje standarder inden for økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og brug af underleverandører.

Vi opfylder alle krav i Servicenormen

din garanti for god moral og orden i sagerne

Servicenormen er en garantimærkning, som udelukkende tildeles medlemmer af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA). Vi opfylder branchens strengeste krav omkring økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og underleverandører. Det norske Veritas (DNV) kontrollerer løbende, at samtlige krav bliver overholdt. Servicenormen er altså din garanti for en seriøs samarbejdspartner, der leverer et – på alle måder – ordentligt stykke arbejde.

Økonomisk sikkerhed

Vi har styr på arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen.

Kvaliteten er i orden

Vi leverer som aftalt. Der sker en løbende måling, vurdering og opfølgning på de leverede ydelser, og i det daglige arbejde følges nogle skriftlige retningslinjer for at sikre kvalitetsniveauet.

Respekt for miljøet

Vi har en skriftlig miljøpolitik og bruger så vidt muligt miljømærkede produkter. Desuden følges reglerne for bortskaffelse af kemirester og -emballage.

Et godt arbejdsmiljø

Vi kan dokumentere et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at have et arbejdsmiljøledelsessystem, gennemføre APV og deltage i arbejdsmiljøuddannelser.

Ordnede personaleforhold

Vi har en skriftlig personalepolitik, der som minimum indeholder retningslinjer for uniformering, legitimation, fravær, mangfoldighed og efteruddannelse.

Alle er rustet til opgaven

Vi kan dokumentere, at der er en skriftlig plan for både oplæring og efteruddannelse af medarbejderne.

Styr på underleverandørerne

Virksomheden har en skriftlig politik for brug af underleverandører og kan dokumentere, at der altid indgås skriftlige kontrakter.

… og det kontrolleres af Veritas

Det norske Veritas foretager jævnligt auditering, hvor vi skal fremvise diverse former for dokumentation i henhold til Servicenormen. Herefter udarbejdes en kontrolrapport, der sendes til sekretariatet i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA).